ದೂರುಗಳು

ಸಂ & ಕ ಉತ್ತರ ವಲಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ದಾರವಾಡ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ
1 ಹೆಚ್. ಸುರೇಶ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಉತ್ತರ), ಧಾರವಾಡ 0836-2447900
0836-2442944

9577660222

9480536577

cecbn@kpwd.gov.in
pwdn.chief@gmail.com
2 ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಹುಲಕಾಯಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಧಾರವಾಡ 0836-2747500 9448113789 sepwddha@gmail.com
3 ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2429916 9448637798 sebgm@kpwd.gov.in
4 ಡಾ: ಟಿ.ಎಸ್. ಮುರಳೀದರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 0836-2747749 9845810631 eepwddha@gmail.com
5 ಕೆ.ಮಹಾಬಳೇಶಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ 08375-234725 9480130722

eehaveri@gmail.com

6 ವಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ 08372-238782 9845707967 eepwdgdg@rediffmail.com
7 ದುರ್ಗಾದಾಸ ಕೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ 08382-221305 9448108399 eepwdkwr@gmail.com
8 ಎನ್‌.ಕೆ.ಕುರಂದಕರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ 08384-223164 9845843122 eepwdsirasi.2007@gmail.com
9 ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೊರಬದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2467103 9448451974 eepwdbgm01@gmail.com
10 ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಎನ್.ಬಲಾಲ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೊಡಿ 08338-273859 9448146231 eepwdckd@gmail.com
11 ಆರ್ ಕೆ.ಮಜುಮದಾರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ 08352-250045 9448934202 eepwdbjp062@rediffmail.com
12

ಆರ್. ಎಸ್. ಕಡಿವಾಳ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-295511 9108551548 eepwdbgk@gmail.com
13 ಆರ್ .ಡಿ.ದೊಡ್ಡಎಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 0836-2447074 9591590211 aeeno1pwddwd@gmail.com
14 ಹೆಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2352210 9480325466 aeepwdhbl@gmail.com
15 ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನವಲಗುಂದ 08380-229234 7899256320 aeepwdnvl@gmail.com
16 ಸಿ.ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಮಠ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಲಘಟಗಿ 08370-284579 9448338007 aeepwdk@gmail.com
17 ಎಸ್ ಎನ್. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕುಂದಗೋಳ  08304-290396 9448418314 aeepwdkun@gmail.com
18 ಎಸ್. ವ್ಯೆ.ಹಾದಿಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ  ಹೈ ಕೋರ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 0836-2486630 9742094520 aeespldhr@gmail.com
19 ಬಸವರಾಜ ನಿಲೂಗಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 0836-2747944 9886326199 aeedwdele@gmail.com
20 ಶ್ರೀಮಂತ್‌ ಹದಗಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ 08375-232528 9449697101 aeehvr@gmail.com
21 ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾನಗಲ್‌  08379-262306 9900094427 aeepwdhnl@gmail.com
22 ಮಾಲತೇಶ ಕಲ್ಲಣ್ಣವರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಿರೇಕೆರೂರು 08376-282302 9448877053 aeehkr@gmail.com
23 ಎಸ್.ಉಮೇಶ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಡಗಿ 08374-229377 9535672830 aeepwdbyadgi93@gmail.com
24 ಡಿ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌  08378-255271 7829752507 aeepwdshiggaon@rediffmail.com
25 ಮಾಲತೇಶ.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸವಣೂರ 08378-241611 9110650116 aeepwdsvn@gmail.com
26 ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ .ವ್ಹಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೊರು 08373-266666 9748804629 aeerbr@gmail.com
27 ಆರ್.ಡಿ. ಯಲಿಗಾರ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗದಗ 08372-238322 9964390726 aeepwdgdg@gmail.com
28 ಪ್ರಭು ಹುನಗುಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನರಗುಂದ 08377-241049 8762972963 aeepwdnar@gmail.com
29 ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿಕ್ಕಲಗುತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುಂಡರಗಿ  08371-262239 9449142684 aeepwdmnd@gmail.com
30 ಬಲವಂತ ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರೋಣ 08381-267255 7760176386 kpwdron2013@gmail.com
31 ಫಕೀರೇಶ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ 08487-242415 9945718188 aeepwdshi@gmail.com
32 ರಾಮು ಅರಗೇಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ 08382-220568 7795289243  aeepwdkrr@gmail.com
33 ಮಹಮ್ಮದ  ಇಸಾಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಅಂಕೋಲ  08388-230384 9448893569 aeepwdank@gmail.com
34 ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಯಕ( ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೊನ್ನಾವರ  08387-220648 9448221179 aeepwdhvn@gmail.com
35 ಸುಜಯ ನಾಯಕ (ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌  ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಭಟ್ಕಳ 08385-226758 9886010012 aeepwdbhatkal@gmail.com
36 ಮೋಹನ.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕುಮಟ 08386-222055 9448153632 pwdkumta@gmail.com
37 ಶಿವಾನಂದ.ವಿ.ಜಾಡರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ 08384-226539 9448194979 aeepwdsdsirsi@gmail.com
38 ಶಶಿಕಾಂತ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ  08389-230134 9900882749 aeepwdsdp@gmail.com
39 ಸುಧಾಕರ.ಪಿ.ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಳಿಯಾಳ 08284-220143 9448801431 aeepwdhly@gmail.com
40 ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಪ್ರಭಾರ) ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುಂಡಗೋಡ  08301-222235 7975562100 aeepwdmnd@rediffmail.com
41 ವ್ಹಿ.ಎಂ.ಭಟ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ 08419-262550 9448722711 aeepwdylp@gmail.com
42 ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಜೋಯಿಡಾ 08383-282745 9886351264 aeepwdjoi@gmail.com
43 ಸುಭಾಷ.ವ್ಹಿ.ನಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2467094 9480061122 aeepwdbgm@gmail.com
44 ವಿಜಯ ಬಿ. ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ 08330-223873 9480717002 aeepwd_sdt@rediffmail.com
45 ರವಿಕುಮಾರ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಮದುರ್ಗ 08335-295006 9844829700 aeepwdrmd@gmail.com
46 ಬಸವರಾಜ ಹಲಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 08288-233118 9844819875 aeepwdblh@gmail.com
47 ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೊನಖಾಂಡೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಖಾನಾಪುರ 08336-222473 9480717397 aeepwdknp3@gmail.com
48 ಪಿ.ಎಸ್.ಸಾವಂತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2463194 9481563200 aeepwdele@gmail.com
49 ಎಸ್.ಆರ್.ಮಿರಜಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರು 08288-286155 9449702502 aeepwdktr@gmail.com
50 ಪ್ರವೀಣ ಆರ್.ಹುಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2401324 9480188874 aeessbgm@gmaill.com
51 ಬಿ.ಬಿ.ಚೌಗುಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ  08338-272210 9916035108 aeepwdckd@gmail.com
52 ಅನೀಲಕುಮಾರ.ಬಿ.ಶಿಂಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗೋಕಾಕ 08332-226527 9448571231 aeepwdgkk@gmail.com
53 ಪ್ರವೀಣ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಕ್ಕೇರಿ 08333-265026 9739450004 aeepwdhkr@gmail.com
54 ಜೆ.ಎ.ಹಿರೇಮಠ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಅಥಣಿ  08289-251264 9972364295 aeepwdatn@gmail.com
55 ಕೆ.ಎನ’. ಹಂಚಿನಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಯಭಾಗ 08331-225260 9591042987 aeepwdrbg@gmail.com
56 ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ 08352-251043 9448408325 aeepwdsubdivisionbjp@yahoo.com
57 ತಾರನಾಥ ಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಿಂಧಗಿ 08488-227197 9611349150 aeepwdsindagi@gmail.com
58 ದಯಾನಂದ.ಮಠ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಇಂಡಿ 08359-205026 8971818123 aeepwdindi@gmail.com
59 ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಕಿರೇಸೂರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 08358-245238 9449028846 aeepwdbb@gmail.com
60 ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವನಗುತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ  08356-221930 6360826720 aeepwdmbl94@gmail.com
61 ರವೀಂದ್ರ ಎನ್‌ ಕುಂಬಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-220788 9449517846 bgkaeepwd@gmail.com
62 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಜಮಖಂಡಿ 08353-280920 9481418686 aeepwdjkd01@gmail.com
63 ಚನ್ನಬಸವ ಮಾಚನೂರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುಧೋಳ  08350-220152 9902044799 aeepwdmudhol@gmail.com
64 ಎಸ್.ಎನ್.ಕಲಬುರಗಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೀಳಗಿ 08425-220019 9480589999 aeebilgi@gmail.com
65 ಬಿ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಾದಾಮಿ 08357-260301 9108809249 aeebdm@kpwd.gov.in
66 ವಿ ಹೆಚ್.ಹೊಲಗೇರಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌  ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುನಗುಂದ 08351-421788 9886395858 aeehnd.bgk@gmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-11-2023 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: C and B North Zone


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080