ದೂರುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ  
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
3 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
4 ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
5 ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
6 ಬೀದರ್‌ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
7 ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
8 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
10 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
11 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
12 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
13 ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
14 ಧಾರವಾಡ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
15 ಗದಗ  ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
16 ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
17 ಹಾಸನ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
18 ಹಾವೇರಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
19 ಕೊಡಗು ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
20 ಕೋಲಾರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
21 ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
22 ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
23 ಮೈಸೂರು ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
24 ರಾಯಚೂರು ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
25 ರಾಮನಗರ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
26 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
27 ತುಮಕೂರು ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
28 ಉಡುಪಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
29 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
30 ಯಾದಗಿರಿ ಭಾಗ - 1, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು

 

ಕ್ರ
ಸಂ.
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ಸಂಕಲನದ ಸಂಖ್ಯೆ   
1 ರಾ.ಹೆ-01 Highway connecting Padubedri with Chickalaguda via Karkala, Agumbe, Thirthahalli, Anandapura, Hangal, Thadasa, Kalghatagi, Dharwad, Uppinabetegeri, Belawadi, Bailahongala, Vannuru, Hoskoti, Ankalagi, Basapura, Hidkal Dam and Hosur. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 2ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2009 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
2 ರಾ.ಹೆ-02 Highway connecting Ekkumbi with Molakalmuru via Haveri, Mylara, Harapanahalli and Kudulgi.   ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
3 ರಾ.ಹೆ-03 Highway  connecting Hunasanahalli  with  Chikkahalli  via Kanakapura, Ramanagara, Magadi, Solur, Sompura, Koratagere, Madugiri and Pavagada ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
4 ರಾ.ಹೆ-04 Highway connecting Kamalanagar with Gunalli via Halburga and Bidar    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
5 ರಾ.ಹೆ-05 Highway connecting   Bangarapet with Bagepalli via Kolar and Chintamani ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
6 ರಾ.ಹೆ-06 Highway connecting Karwar with Ilkal via Kaiga, Yellapura, Mundugodu, Bankapura, Savanur, Gadag, Gajendragada and Hanumasagara. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
7 ರಾ.ಹೆ-07 Highway connecting Srirangapatna with Arasikere via Pandavapura, K.R Pet and Chennarayapatna. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007   ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
8 ರಾ.ಹೆ-08 Highway connecting Hirisave with Chattalli via Sravanabelagula, Chennarayapatna, Holenarasipura, Arakalagudu, Sanivarasanthe, Chengadahalli, Vanaguru, Kundali, Santhalli, Thaltarshettahalli, Thakere, Beligere, Kumburu and Suntekoppa. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
9 ರಾ.ಹೆ-09 Highway connecting Yelahanka with Gowribidanur via Kudumalakunte and Doddaballapura.    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
10 ರಾ.ಹೆ-10 Highway connecting Sarasamba with Ribbonapalli via Aland, Gulbarga and Sedam. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
11 ರಾ.ಹೆ-11 Highway connecting Hulasur with Mahagao via Balakunda, Basavakalyana and Mudubi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
12 ರಾ.ಹೆ-12 Highway connecting Bijapur with Sankeshwar via Athani and Chikkodi ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
13 ರಾ.ಹೆ-14 Highway connecting Ramdurg with Manvi via Badami, Pattadakal, Hulgund, Neeralakeri, Mudagal, Maski, Basapura, Pothanal and Chikalaparvi ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
14 ರಾ.ಹೆ-15 Highway connecting Wanamarapalli with Raichur via Aurad, Santhapur, Bidar, Chincholi, Sedam, Yadagir, Hathiguduru and Devdurg. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
15 ರಾ.ಹೆ-16 Highway connecting Sindagi with Kodangal via Sahapur, Kanapur, Yadagiri and Gurmitkal. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
16 ರಾ.ಹೆ-18 Highway connecting Mudhol with Nippani via Chikkodi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
17 ರಾ.ಹೆ-20 Highway  connecting  Raichur   with  Bachi   via  Lingasugur,  Hungund, Bagalkote, Lokapur, Yeraghatti and Belgaum. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
18 ರಾ.ಹೆ-21 Highway connecting Hallebidu with Anechukur via Hassan, Arakalgudu and Periyapatna. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
19 ರಾ.ಹೆ-22 Highway connecting Gulbarga with Hosur via Afzalpur. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
20 ರಾ.ಹೆ-23 Highway connecting Kalmal with Shiggaon via Manvi, Sindhanur, Gangavathi, Ginigera, Koppal, Mundaragi, Laxmeshwar and Gudigere. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
21 ರಾ.ಹೆ-24 Highway connecting Tarikere with Dharmapura via Hosadurga, V.V Pura and Hiriyur. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
22 ರಾ.ಹೆ-25 Highway connecting Hospet with Shimoga via Mariammanahalli, Harapanahalli, Harihara and Honnali. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
23 ರಾ.ಹೆ-26 Highway connecting Halageri with Hulikal via Honnali, Ayanur, Arasalu and Hosanagar. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
24 ರಾ.ಹೆ-27 Highway connecting Virajpet with Byndoor via Madikeri, Somawarpet, Shakaleshpura, Mudigere, Vastare, Jayapura, Sringeri, Begar and Agumbe. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
25 ರಾ.ಹೆ-28 Highway connecting Supa with Annigeri via Haliyala, Dharwad and Hebsur. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
26 ರಾ.ಹೆ-29 Highway connecting Mudgal with Kudithini via Thavaregere, Gangavathi and Kampli. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
27 ರಾ.ಹೆ-30 Highway connecting Sindhanur with Hemmadaga via Kushtagi, Ron, Saundatti, Belawadi, Bekawadi and Khanapur. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
28 ರಾ.ಹೆ-31 Highway connecting Jath with Jamboti via Ananthapura, Athani, Gurlapura, Gokak, Nesargi, Bailahongal and Khanapura. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
29 ರಾ.ಹೆ-32 Highway connecting Umarga with Sulepet via Alandh, Mahagaon and Chincholi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
30 ರಾ.ಹೆ-33 Highway connecting Koratagere with Bavali via Tumkur, Kunigal, Maddur, Malavalli, Mysore and H.D.Kote. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
31 ರಾ.ಹೆ-34 Highway connecting Aurad with Sadashivagad via Balki, Basavakalyana, Alandh, Afzalpur, Indi, Bijapur, Jamakhandi, Mudhol, Lokapur, Ramdurg, Saundatti, Dharwad, Ramanagara, Supa (Joida) and Anasi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
32 ರಾ.ಹೆ-35 Highway connecting Sidlaghatta with Anekal via Hoskote and Kadagodi. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
33 ರಾ.ಹೆ-36 Highway connecting Koppal with Kyadhiguppa via Bevur and Kushtagi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
34 ರಾ.ಹೆ-37 Highway connecting Subramanya with Udupi via Dharmsthala, Belthangadi and Karkala.    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
35 ರಾ.ಹೆ-38 Highway connecting Kollegal with Hasanurghat. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
36 ರಾ.ಹೆ-39 Highway connecting Bangalore with Hesarghatta.    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
37 ರಾ.ಹೆ-40 Highway connecting Mylara with Thoranagallu via Hadagali, Hagaribommanahalli and Kudlagi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
38 ರಾ.ಹೆ-41 Highway connecting Shiradon with Lingasugur via Zalki, Indi, Devarahipparagi, Hovinahipparagi, Muddebihal and Narayanapura. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
39 ರಾ.ಹೆ-42 Highway connecting Ankola with Joladharasi in Koppal, Munirabadh Town limits. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
40 ರಾ.ಹೆ-43 Highway connecting Tikota with Kanamadagi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
41 ರಾ.ಹೆ-44 Highway connecting Sankeshwar with Sangam via Hukeri, Ghataprabha, Arabhavi, Lokapura, Kerakalamatti, Agasanakoppa, Guledhagudda, Kamathagi and Gulur. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
42 ರಾ.ಹೆ-45 Highway connecting Arabhavi with Challakere via Gokak, Naragund, Shalavadi, Sirahatti, Mandaragi, Hadagali, Itagi, Ujjani and Jagalur. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
43 ರಾ.ಹೆ-46 Highway connecting Mundgodu with Anasi via Kalaghatagi, Haliyala and Dandeli. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
44 ರಾ.ಹೆ-47 Highway connecting Mandya with Hadagali via Melukote, Shravanabelagula, Tiptur, Huliyar, Hosadurga, Holalkere, Anagodu and Harapanahalli. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
45 ರಾ.ಹೆ-48 Hihgway connecting Kumta with Kadamadagi via Siddapura, Soraba, Shikaripura, Honnali, Basavapatna, Chitradurga, Challakere and Pavagada. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
46 ರಾ.ಹೆ-49 Highway connecting Sandur with Siraguppa via Hosapet and Kampli. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
47 ರಾ.ಹೆ-50 Highway connecting Bhatkal Siddapura and Chandragutti. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
48 ರಾ.ಹೆ-51 Highway connecting Basavakalyan with Raichur via Gulbarga, Shahabad, Ravur and Yadhgiri. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
49 ರಾ.ಹೆ-52 Highway connecting Thirthahalli with Kundapur via Nagara, Balabere, Hosanagadi and Konibasur. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
50 ರಾ.ಹೆ-53 Highway connecting Kagawad with Kaladhagi via Shedabal, Kudachi, Theradal, Jamakhandi and Katharaki. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
51 ರಾ.ಹೆ-54 Highway connecting Jambooti with Rabakavi via Peeranawadi, Belgam, Budhihal, Akkathangerhal, Kolavi, Mamadhapur, Davaleshwar and Mahalingapura. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
52 ರಾ.ಹೆ-55 Highway connecting Yeraghatti with Babaleshwar via Yadawad, Mudhol, Manthor and Chickkagalagali. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
53 ರಾ.ಹೆ-56 Highway connecting Bedi with Belavanki via Kittur, Gobbaragumpi, Alagawadi, Navalgund and Shelawadi. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
54 ರಾ.ಹೆ-57 Highway connecting Bagalakote with Beligeriranganabetta via Badami, Ron, Huyalgola, Gadag, Sirahatti, Guttal, Ranibennur, Masur, Sikaripura, Shimoga, Lakkavalli, Tharikere, Chikamagalur, Belur, Hassan, Holenarasipura, K.R Nagar, Belikere, Nanjangud and Yalandur. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
55 ರಾ.ಹೆ-59 Highway connecting Kustagi with Pattadhakal. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
56 ರಾ.ಹೆ-60 Highway connecting Hungund with Surpur via Thalikote and Kembavi ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
57 ರಾ.ಹೆ-61 Highway connecting Managuli with Bichal via Huvinahipparagi, Basavanabagewadi, Devapura, Devdurga, Siriwara, Neermanvi, Bailmerchad and Rajolibanda. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
58 ರಾ.ಹೆ-62 Highway connecting Haveri with Sagara via Lingapura, Chikerur, Hirekerur and Siralakoppa ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
59 ರಾ.ಹೆ-63 Highway connecting Raravi with Belur via Siraguppa, Desanur, Gorebal, Karatagi, Kanakagiri, Yelaburga, Sankallur, Sudi and Rajur. ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
60 ರಾ.ಹೆ-64 Highway connecting Kalladka with Kannagad via Bhantwal ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
61 ರಾ.ಹೆ-65 Highway connecting Malpe with Molakalmur via Udupi, Hebri, Agumbe, Begar, Koppa, Narasimharajapura, Sulageri, Bhadravathi, Chennagiri, Shanthisagar, Davanagere, Jagalur, Mustur and B.G .Kere ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
62 ರಾ.ಹೆ-66 Highway connecting Gangamula with Kotigehara via Malleshwara, Kalasa and Magundi. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
63 ರಾ.ಹೆ-67 ighway connecting Mangalore with Athradi via Bajpe, Kattil, Belmane, Kapu and Sirava. (including Hospet Mangalore Road in Mangalore City and Old N.H 48 in Mangalore City Limits) ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
64 ರಾ.ಹೆ-68 Highway connecting Tumkur with Honnavar in Badravathi and Shimoga Town Limits. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
65 ರಾ.ಹೆ-69 Highway connecting Kumta with Thadas via Sirsi and Mundagodu.    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
66 ರಾ.ಹೆ-70 Highway connecting Belthangadi with Mulki via Mudabedri. ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
67 ರಾ.ಹೆ-71 Highway connecting Tiptur with Hassan via Dudda  (additional length of 8 Km from Dairy Circle to Devarayapatna (NH-48 in Hassan town limits) ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
68 ರಾ.ಹೆ-71ಇ Highway connecting Dairy Circle with Busthenahalli (NH-48 in Hassan town limits) ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
69 ರಾ.ಹೆ-72 Highway connecting Nippani with Kothalagi via Nanadhi, Examba, Ugar, Mangasuli, Athani and Inapura ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
70 ರಾ.ಹೆ-73 Highway connecting Mangasuli with Laxmeshwar via Ugar, Kudachi, Raibag, Kabbur, Belladabagewadi, Ghataprabha, Gudichinamalki, Paschapur, Akkathengarahal, Nesargi, Desanur, Suthaghatti, Matthikoppa, Sampagaon, Neginahal, Nayanagar, Belawadi, Budaraghatti, Thadakoda, Mammighatti, Dharwad, Hubli and Kundagol.(including Old NH 4 between Dharwad and Hubli) ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
71 ರಾ.ಹೆ-74 Highway connecting Nelamangala with Chikballapur via Doddaballapur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
72 ರಾ.ಹೆ-75 Highway connecting Balki with Chincholi via Humnabad, Kabirwadi, Chitaguppa and Inapur ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
73 ರಾ.ಹೆ-76 Highway connecting Birur Sammasagi via Ajjampura, Sivani, Channagiri, Santhebennur, Davangere, Harihara, Koda and Thilavalli ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
74 ರಾ.ಹೆ-77 Highway connecting Sirsi with Bettamallppa and Anandhapura ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
75 ರಾ.ಹೆ-78 Highway connecting Shettihalli with Ichalakaranji via Dhaddi, Hatharagi, Hukkeri, Chikodi, Examba, Sadalga Highway connecting Borangaon ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
76 ರಾ.ಹೆ-79 Highway connecting Srirangapatna with Malemahadeshwarabetta via Sosale, T. Narsipura, Madapura, Kollegal, Ramapura, Kowdalli, Hanur and Palar ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
77 ರಾ.ಹೆ-80 Highway connecting Nanjangud with Biligiriranganabetta via Chamarajanagar and Kyathadevara Gudi ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
78 ರಾ.ಹೆ-81 Highway connecting Yelandur Chamarajanagar and Terakanambi ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
79 ರಾ.ಹೆ-82 Highway connecting Hoskote with Gownipalli via Chintamani ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
80 ರಾ.ಹೆ-83 Highway connecting Manuli with Kotamachagi via Kadakola, Gudachi, Salahalli, Konnur, Sirola, Holealur, Ron and Abbigere ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
81 ರಾ.ಹೆ-84 Highway connecting Sira with Nanjangud via Gubbi, Kallur, Yadayur, Amruthur, Mandya, Kirugaval, Hosavatti and T. Narsipura ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
82 ರಾ.ಹೆ-84ಎ Highway connecting NH-212 with SH-84 via Varuna Hoskote Suthur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
83 ರಾ.ಹೆ-84ಬಿ Highway connecting Kupparavalli on SH-84 with Suthur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
84 ರಾ.ಹೆ-85 Highway connecting Bangalore with Jalsoor via Magadi,   Huliyurdurga, Kowdle, Nagamangala,KR Pet, Saligrama, Ramanathapura, Somwarpet, Vanagur and Subramanya (Saligrama Bypass length - 2.50 Km) ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
85 ರಾ.ಹೆ-86 Highway connecting Ramanathapura with Terakanambi via Bachhehalli, Kattemalalavadi, Hunsur, HD Kote, Saragur, Begur and Madapatna ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
86 ರಾ.ಹೆ-87 Highway connecting Bangalore with Anekal via Bannurghatta ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
87 ರಾ.ಹೆ-89 Highway connecting Madakeri with Kutta via Siddapura, Ghattathala, Chennyanakote, Athur and Gonikoppa ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
88 ರಾ.ಹೆ-90 Highway connecting Hunsur with Talakaveri via Virajpet, Napoklu, Nalkanadu and Bhagamandala ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
89 ರಾ.ಹೆ-91 Highway connecting Konanur with Makutta via Ramanathapura, Kushalanagar, Siddapura and Virajpet ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
90 ರಾ.ಹೆ-92 Highway connecting Kanakapura with Sangam ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
91 ರಾ.ಹೆ-93 Highway connecting Khanapura with Talaguppa via Haliyal, Yellapura, Sirsi and Siddapura ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
92 ರಾ.ಹೆ-94 Highway connecting Bagepalli with Halagur via Gudibande, Thondebhavi, Mavathur, Kolala, Uradigere, Kyathasandra, Neralapura, Kudur, Magadi, Ramanagar and Channapatna ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
93 ರಾ.ಹೆ-95 Highway connecting Hoskote with Venkatagirikote via Malur, Tekal, Bangarpet and Budhigere ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
94 ರಾ.ಹೆ-96 Highway connecting Devanahalli with Kempapura via Vijayapura, Vemgal, Kolar, Ghattakamadanahalli and KGF ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
95 ರಾ.ಹೆ-97 Highway connecting Sankeshwar with Sadalga via Kowthalli, Nippani and Badakihal ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
96 ರಾ.ಹೆ-98 Highway connecting Bhatnagoor with Boragaonwadi via Barawada, Mangura and Karagad ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
97 ರಾ.ಹೆ-99 Highway connecting Kothapalli with Masti via Gownipalli, Rajepalli, Srinivasapura, Kolar and Tekal ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
98 ರಾ.ಹೆ-100 Highway connecting Subramanya with Manjeshwar via Puttur, Parladaka and Ukkada ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
99 ರಾ.ಹೆ-101 Highway connecting Surathkal with Kabaka via Bajpe, Gurupura, Bhantwal, Panemangalore and Vittal ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
100 ರಾ.ಹೆ-102 Highway connecting Huliyar Keralapura via Jayachamarajapura, Arasikere, Haranahalli, Shanthigrama, Hariharapura and Jakkanahalli of Holenarsipura ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
101 ರಾ.ಹೆ-103 Highway connecting Gokak with Saundatti via SH-31 to Muragodu, Karimani, Sogalkshetra, Manuli, Malaprabha and Goravanakolla ಭಾಗ-3 27ನೇ ಜುಲೈ 2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
102 ರಾ.ಹೆ-104 Highway connecting Bangalore with Nandi via Kadugondahalli, Nagavara, Thanisandra, Bellahalli, Kannur, Bagalur, Arisinakunte, Devanahalli , Malligenahalli and Karahalli ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
103 ರಾ.ಹೆ-104ಎ Highway   connecting  NH-4   in   Devanahalli   Taluk   to  SH-104  near Gollarahalli via Budigere.    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
104 ರಾ.ಹೆ-106 Highway connecting Horanadu with Balur Handpost via Kalasa ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
105 ರಾ.ಹೆ-107 Highway connecting Jannapura with Vanagur via Huradi Hanabal Anemahal Skaleshpura Byakarahalli Heththur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
106 ರಾ.ಹೆ-108 Highway connecting Holenarsipura with K.R. Nagar via Hallimysore Saligrama Chunchanakatte Kesthur Koppalu Gate Srirampura Hebbalu ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
107 ರಾ.ಹೆ-109 Highway connecting Yarane Junction with Holenarsipura via Bikanahalli Channiganahalli Ankapura Karle Hanumanahalli Paduvalahippe ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
108 ರಾ.ಹೆ-110 Highway connecting Belur with   Kodlipet   via  Bichodu Vatehole Kamathikodigi Byrapura Kundur K.Hosakote Mgalu ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
109 ರಾ.ಹೆ-111 Highway connecting Doddagangavadi Gate with Chowdanakuppe via Doddagangavadi Virupasandra Tavarekere Bandigowdanapalya ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
110 ರಾ.ಹೆ-112 Highway connecting Belur with Somvarpet ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
111 ರಾ.ಹೆ-112ಎ Highway connecting SH-8 with SH-57 via CR Patna Narsipura Kodlipet ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
112 ರಾ.ಹೆ-113 Highway connecting Uppinangadi on NH-48 with SH-37 (Bisley Ghat Road - MDR) via Bajaththur Alankaru Balya Kadaba ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
113 ರಾ.ಹೆ-114 Highway connecting Gundya on NH-48 with Kalkunda on SH-37 via Shiribagilu Kombharu Bilinele ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
114 ರಾ.ಹೆ-115 Highway connecting Kudligere with Kammaraghattta ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
115 ರಾ.ಹೆ-116 Highway   connecting   Tumkur Honnavar  road  (SH-68)  with   Birur Sammasagi road (SH-76) via Bhadravathi Shivani road ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2007 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
116 ರಾ.ಹೆ-117 Highway connecting Ilavala with K.R Nagar via Hoskote, Sagarakatte, Molepette, Lalam Devnahalli    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
117 ರಾ.ಹೆ-118 Highway connecting Guruvayanakere via Upinahangadi    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
118 ರಾ.ಹೆ-119 Highway connecting Ilavala, Sagarakatte, K.R. Nagar with Narayanapura Kegere via B.B Road    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
119 ರಾ.ಹೆ-120 Highway connecting Hampapura, Saligrama road    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
120 ರಾ.ಹೆ-121 Highway connecting B.T road with Kodihalli via Kyatnahalli, Hardanahalli, Shigaranahalli, Hariharapura, Duda Kunchevu road    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
121 ರಾ.ಹೆ-122 Highway connecting Maharastra Border with Murki, Aurad, Handarki (SH-15) via Bidar, Chincholi, Sedem ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
122 ರಾ.ಹೆ-123 Highway connecting Andra   Pradesh   border with  Jamaji, Hulsur (Connecting SH-11) via Sandpur, Sangama ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
123 ರಾ.ಹೆ-124 Highway connecting Barked with Bilagi (Connecting SH-55) via Kachari, Padsavalgi, Afzalpur, Gatarga, Devarnavadaga, Sindagi, Byakodu, Tilagola, Talikote, Minajage, Davalgi, Rodgi, Basavna Bagevadi, Telgi, Kolar, Bilagi ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
124 ರಾ.ಹೆ-125 Highway Connecting Firozabad cross (NH-218) with Kamalapura State Highway connecting via Shabad, Bankur, Peta Shirur, Mudbala, Kudli, Rumanagada, Chengata ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
125 ರಾ.ಹೆ-126 Highway Connecting Andra Pradesh border with Putpak, Bosaga SH via Guru vitkal, Handarki, Satnur, Chitapura, Tengli, Hebbal, Arankal, Varnal, Mudbe ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
126 ರಾ.ಹೆ-127 Highway Connecting SH 10 with Mudhol, Yalagera upto Andra Pradesh border via Madana, Itkala, Gunjanur, Anpur, Madavara, Saidapur, Mangal, Sangvara, Joladadgi, Gugal, Herekudlagi, Savantgera, Gabbur, Siravara, Atanur, Machanur, Kuradi, Aroli, Matavari, Uprala, Gunjali, Malapura ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
127 ರಾ.ಹೆ-128 Highway Connecting SH-61 with Devdurga, Amarapura, Bagvathi, Hirekondakal, Ayanur, Belllary, via Mundargi, Galgi, Chincharki, Budani, Hirehanagi, Hire Kondakal, Adavi Amareshwara, Hosur, Valabellary, Ibrahampur, Kundroli, Kuruvali, Raravi, Darur, Talur, Ropanagudi, Chilagurki ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
128 ರಾ.ಹೆ-129 Highway   Connecting   Chickhosur,   Mudgal,   Mundargi,   via Banigal, Ramatnal, Mudanur, Kustagi, Sankapur, Kansagar, Tumbargude, Yalaburgi, Sungada, Kukanur, Banapur, Halgera, Hire Sindagi, Katarki, Mantur, Keslapura, Hosruru ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
129 ರಾ.ಹೆ-130 Highway  Connecting  Yalburga, Kanakagiri, Gangavati, Munerabad via Vajrabande, Hirevenkalkunte, Talkere, Gundala, Basrehal, Gonal, Honnaval, Hosakere, Hosalii, Hanumanahalli, Singapura (Conneting NH-13) ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
130 ರಾ.ಹೆ-131 Highway Connecting Hampi, Kamalapura, Hagarebomnahalli via Papnayakanahalli, Joga, Tolur, Lingadahalli, Rajapura, Bilgatte, Chick Joganahalli, MB Aaikanahalli, Banavikal,  Kottur,  Dopadahalli,  Benalkal ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
131 ರಾ.ಹೆ-132 Highway Connecting Kampli, Kuru godu, Kudtenni, Bellary, Moka, Alur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
132 ರಾ.ಹೆ-133 Highway Connecting Soreban, Chitargi, Kodalsangama (Connecting SH-60)  via  Karlekoppa, Gomanakoppa, Chola   Chaugadda, Hirenasbi, Katapura, Ihole, Amungad, Chitargi, Dhanur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
133 ರಾ.ಹೆ-134 Highway Connecting Badami, Godaji, Gokak falls via Karur, Batkurki, Chandargi, Hirekoppa, K.S Bagachikoppa, Malikere, Munikere, Kaujalagi, Gokak ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
134 ರಾ.ಹೆ-135 Highway Connecting  Banashankari, Mahakota, Almatti Dam   via Nandikeshwara, Guledagudda, Shirur, Benekatte, Bhagvathi, Rampura ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
135 ರಾ.ಹೆ-136 State Highway Connecting Gajendragad, Sorab via Dindur, Nagendragad, Mushagere, Honegannur, Holemannur, Malvada, Belavneke, Lingadal, Hombala, Hulakotte, Kuntakotte, Anthur, Bemtur, Nelaguda, Mulagunda, Basapura, Shirahatti, Kadakole, Muradi, Bagewadi, Bidaralli, Ballehosur, Kittur, Horiti, Kanvalli, Mottebennur, Byadgi, Hamsabavi, Chickerur, Yalageri, Thogarsi, Udri    ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
136 ರಾ.ಹೆ-137 Highway Connecting Navalgunda, Banavasi, Mugavalli via Annegeri, Bandivadi, Kundagol, Hachinal, Kobihal, Hulgur, Karadgi, Savnur, Bankapur, Masanakatte, Koprasikoppa, Bhadrapura, Mulagi, Basi ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
137 ರಾ.ಹೆ-138 Highway Connecting Nagaragali, Kattekol via Nandiga Parishchad, MK Hubli, Tigadi, Inchala, Murugodu ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
138 ರಾ.ಹೆ-139 Highway Connecting Yargatti, Mudhol via Kattekol, Turnur, Budne ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
139 ರಾ.ಹೆ-140 Highway Connecting Alanvar, Betigere via Hindasagere, Jodgere, Kuluvalli, Kittur, Sangoli, Hulki, Akkasagara ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
140 ರಾ.ಹೆ-141 Highway Connecting Maharastra border with Rakasakoppa, Sutugatte (NH-4) via Belagundi, Kalaholu, Solaga, Hindalga, Handiganur ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
141 ರಾ.ಹೆ-142 Highway Connecting Kumta, Kurlekoppa via Aminahalli, Nilakunda, Kol, Sirsi ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
142 ರಾ.ಹೆ-143 Highway  Connecting  Gokarna,  Vadi, Devnalli via Sanikatta, Heluru, Chinagara ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
143 ರಾ.ಹೆ-144 Highway Connecting Honavar, Munase via Salikod, Dodmane, Vandana ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
144 ರಾ.ಹೆ-145 Highway Connecting Songemane, Unchalli falls via Gidamavanakatte, Kansur, Ballekoppa ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು
145 ರಾ.ಹೆ-146 Highway Connecting Ulavi, Diga to Goa border via Kumbaravada, Kiruvati ಭಾಗ-4ಎ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2008 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-02-2021 11:59 AM ಅನುಮೋದಕರು: Creator kpwd


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080