ದೂರುಗಳು

ಸಂ & ಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಕಛೇರಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ

ಕೆ. ದುರುಗಪ್ಪ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು

080-22212830

080-22212830

cecbs@kpwd.gov.in

ಸತೀಶ್ ಬಾಬು

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೃತ್ತ

080-22483237

9448589335

sebldgpwd@gmail.com

ಮೋಹನ್‌

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು

080-22872801

9448630428

sebgl@kpwd.gov.in

ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು

0821-2446851

8762693899

semys@kpwd.gov.in

ಕೆ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವೃತ್ತ ಹಾಸನ

08172-268385

9448336946

sehsn@kpwd.gov.in

ಜೆ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.1, ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22255210

7349780009

eebld@yahoo.com

ಪ್ರದೀಪ್‌ ದೇವನೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.2, ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22122856

9900556636

eebldno2@gmail.com

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22133365

9731934946

eepwdbngdn@yahoo.com

ರಾಜೇಶ್‌ ಹೆಚ್.ಪಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

9591623544

eebglelc@kpwd.gov.in

ಶಂಕರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ

080-27273787

9731313602

eepwdramanagara@gmail.com

ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

 

9945231914

eermnspl@kpwd.gov.in

ಹರೀಶ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು

0816-2272479

9448343630

eeepwdtmk@yahoo.com

ಸುರೇಶ್‌.ಜಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ

08137-283336

9901751575

 

ರಾಮಮೂರ್ತಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ

08152-222022

9901202424

eeklr@kpwd.gov.in

ಗಿರೀಶ್‌.ಬಿ.ಎಸ್.‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-274415

9019690731

eecbp@kpwd.gov.in

ಜಿ. ರಾಜು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

0821-242810

9986737913

eemys@kpwd.gov.in

ಎಸ್.ಬಿ.ಕುಮಾರ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

0821-2492297

9845497439

 

ಪುಟ್ಟರಾಜು.ಎಸ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು

08222-251955

9448390822

eehsr@kpwd.gov.in

ಹರ್ಷ ಹೆಚ್.ಆರ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

08232-228605

9483375511

eemnd@kpwd.gov.in

ಮಹೇಶ್‌ ಎಸ್.ಪಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-222028

9886140686

eecnr@kpwd.gov.in

ನಟೇಶ್‌

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

08172-268437

9448330112

eehsn@kpwd.gov.in

ಸಿದ್ದೇಗೌಡ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಭಾಗ, ಕೊಡಗು

08272-225645

9449627780

eepwdkodagu@gmail.com

ಡಿ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22872801

9886495021

sebgl@kpwd.gov.in

ಸಿ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು

0821-2446851

9448471047

 

ಎಂ.ಬಿ.ತುಕರಾಮ್‌

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಲೋಇ ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ

08172-268385

9449700725

 

ಎಲ್.ಡಿ.ಅಖಿಲನ್‌

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ನಂ.1, ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22255210

9448551737

eebld@yahoo.com

ಬಿ. ಅನಂತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.1, ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ವಿವಿ-ಟವರ್‌

080-22863305

9972999909

aee1vvtower@gmail.com

ಟಿ.ಪಿ.ಅರುಣ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.2, ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ

080-22252579

9980244677

aeevidhansoudha@gmail.com

ಜಿ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.3, ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಂ.ಎಸ್‌. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌‌)

080-22032727

9448142756

aee3pwdblg.@gmail.com

ಸಿದ್ರಾಮು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.4, ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22267585

9448063154

aeeno4bld@gmail.com

ಶ್ರೀ  ಎಸ್.ಮುರಳಿಧರ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎಲ್‌ ಹೆಚ್‌

080-22359555

9035533597

kpwd.constn@gmail.com

ಕೃಷ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ

080-22034411

9844260924

aeebldvks@kpwd.gov.in

ಟಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.6 ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22117536

9448154903

ee6bldsd@gmail.com

ವಿ.ನಾಗದೇವ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.7 ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22123664

9448077884

aee7buildingssub division @gmail.com

ಎಸ್‌.ಟಿ. ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಅರಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.8 ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22123463

9481828078

vijayarajurs@gmail.com

ಸಿ.ಎಸ್‌. ಸತೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.9 ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22125688

9845732737

aee9bldsd@gmail.com

ಬಿ.ಪೀತಾಂಬರಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22863760

9663611999

aeepwdhc@yahoo.com

ಜೈಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

080-27622118

9844454633

aeedbp@kpwd.gov.in

ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ

080-27932774

9741874871

 

ರವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

080-27682598

9535577555

aeedvh@kpwd.gov.in

ನಟರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ

080-27722697

9980029551

aeenml@kpwd.gov.in

ಗಜೇಂದ್ರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

080-22113879

9972598472

aeebgls@kpwd.gov.in

ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

080-22114582

9844207079

aeebgln@kpwd.gov.in

ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಆನೇಕಲ್

080-27959482

9449067643

aeeank@kpwd.gov.in

ಶರ್ಮ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಪ್ರಭಾರ)

ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

080-22875794

9482136349

 

ರಾಜೇಶ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.5 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22032611

9449865155

aeebld5elc@kpwd.gov.in

ಶರ್ಮ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.10 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22122840

9482136349

aeebld10elc@kpwd.gov.in

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.3 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

   

aeebldesielc@kpwd.gov.in

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

   

aeemyselc@kpwd.gov.in

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

   

aeemngelc@kpwd.gov.in

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

   

aeesmgelc@kpwd.gov.in

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ

080-27271347

9448038659

aeermn@kpwd.gov.in

ಎಚ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ

 

9380643033

aeermnspl@kpwd.gov.in

ಟಿ.ಟಿ.ಮೂರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ

080-27522457

9880509628

aeekpr@kpwd.gov.in

ರಾಮಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಾಗಡಿ

080-27745329

9448712975

aeemgd@kpwd.gov.in

ರಾಜಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

080-27251950

9449054915

aeecnp@kpwd.gov.in

ಹರೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು

0816-2272237

9448343630

aeetmk@kpwd.gov.in

ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗುಬ್ಬಿ

08131-222557

9731290970

aeegub@kpwd.gov.in

ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ತುರುವೇಕೆರೆ

08132-220250

9741374699

aeetvk@kpwd.gov.in

ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕುಣಿಗಲ್‌

08139-287566

9448951097

aeekng@kpwd.gov.in

ಹೊನ್ನೇಶಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ತಿಪಟೂರು

08134-251181

9448443288

aeetpt@kpwd.gov.in

ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

08133-267435

9448950852

aeeckn@kpwd.gov.in

ರಾಜಗೋಪಾಲ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ

08137-282336

9964532028

aeemdg@kpwd.gov.in

ರವಿಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿರ

08135-275265

9686054032

aeesir@kpwd.gov.in

ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೊರಟಗೆರೆ

08138-232054

9449743918

aeekrt@kpwd.gov.in

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಪಾವಗಡ

08136-245040

9448333067

aeepvg@kpwd.gov.in

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ

08152-222378

9448226414

aeeklr@kpwd.gov.in

ಎಂ. ಸರಸ್ವತಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

08153-255050

9449653154

aeepwdbpt@yahoo.com

ಹುಸೇನ್‌ ಸಾಬ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

08157-246358

9448314675

aeesvp@kpwd.gov.in

ವೆಂಕಟೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಾಲೂರು

08151-233688

9880859192

aeemlr@kpwd.gov.in

ಶೇಷಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮುಳ‌ಬಾಗಿಲು

08159-243777

9449675034

aeembl@kpwd.gov.in

ರಘುನಾಥ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-274633

9880370520

aeecbp@kpwd.gov.in

ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

08155-285059

7483701633

aeegbd@kpwd.gov.in

ರವಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

08150-282239

9480392328

aeebgp@kpwd.gov.in

ಲೋಕೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

08158-256722

8792409992

aeesgt@kpwd.gov.in

ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

08154-254662

9480622086

aeectm@kpwd.gov.in

ಜೆ. ರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

0821-2426554

9986737913

aeemys@kpwd.gov.in

ಕೆ.ಆರ್. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

0821-2514002

9448075479

 

ಎಚ್.ಟಿ. ನಟೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

08227-260227

9902821359

aeetnp@kpwd.gov.in

ಎಂ.ಪಿ.ಮುತ್ತುರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು

08221 224793

9481067999

aeenjg@kpwd.gov.in

ಪದ್ಮನಾಭ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.1 ವಿಶೇಷ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

--

9448600070

 

ಗೌರೀಶ್‌ ಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.2 ಕಟ್ಟಗಳು ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

0821-2440278

9448247098

 

ಭೋಜರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು

08222-252067

7899045897

 

ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ

08223-262127

9448079433

aeekrn@kpwd.gov.in

ಜಯಂತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣ

08223-274015

9448739910

aeeppt@kpwd.gov.in

ಬಿ.ಕೆ. ಬೋರಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ

08228-255752

9741937063

aeehdk@kpwd.gov.in

ಲೋಕೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

08232-220585

8310520653

aeemnd@kpwd.gov.in

ಎಸ್.ಪಿ.ಮಹೇಶ್‌

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

08236-252051

9886140686

aeesrp@kpwd.gov.in

ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ

 

9008821101

aeekrp@kpwd.gov.in

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ

08234-286169

8660936224

aeengm@kpwd.gov.in

ಎಸ್.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ

08231-242215

9886504589

aeemlv@kpwd.gov.in

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌(ಪ್ರಭಾರ)

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ

08236-255313

8660936224

aeepdp@kpwd.gov.in

ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು

08232-232500

9945231914

aeemdr@kpwd.gov.in

ಕೆಂಪರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-222162

9448445274

aeecnr@kpwd.gov.in

ರಾಮಚಂದ್ರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

08229-222246

9880594670

aeegdp@kpwd.gov.in

ಆರ್.ಕೆ.ಮುನೀಷಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

08224-252187

9448335159

aeekgl@kpwd.gov.in

ಸದಾಶೀವ ಮೂರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎಂ.ಎಂ.ಹಿಲ್ಸ್‌

08225-272135

9972365999

aeemmh@kpwd.gov.in

ಎನ್.ಟಿ.ಸುರೇಶ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

08172-233446

9448050069

aeehss@kpwd.gov.in

ಕಾಳೇಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

08176-252224

9448740004

aeecrp@kpwd.gov.in

ಎಚ್.ಆರ್‌.ಹೇಮಂತ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ

08175-273172

9900739968

aeehnp@kpwd.gov.in

ಕೆ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ

08173-244041

8277038026

aeeslp@kpwd.gov.in

ಎಮ್.ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ

08174-234637

9448490128

aeeask@kpwd.gov.in

ಎಸ್.‌ಎಮ್‌.ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೇಲೂರು

08177-222348

9449259273

aeeblr@kpwd.gov.in

ಬಿ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಅರಕಲಗೂಡು

08175-220290

9449305191

aeeakg@kpwd.gov.in

ಹೆಚ್‌.ರಮೇಶ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.1 ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

08172-233335

9448811282

 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ನಂ.2 ಲೋಇ ವಿಶೇಷ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

 

8277279161

 

ಚೆನ್ನಕೇಶವ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಪ್ರಭಾರ)

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ

08272-228720

9448156644

aeemdk@kpwd.gov.in

ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

08276-282015

9036385848

aeevjp@kpwd.gov.in

ವೈ.ಎಸ್.‌ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌

ಲೋಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

08274-257410

9449627780

aeeswp@kpwd.gov.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2024 01:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: C and B South Zone


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080