ದೂರುಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

 

ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

 

ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ/ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

 

ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ವಿವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ  
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-04, ಘಟ್ಟ -02ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-434 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ಟಿ work done certificate ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೆದಾರ, ಆಳಂದ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರನ್ನು ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 11.01.2024 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-275 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕೆಂಗಲ್- ದಶವಾರ-ಮಾಕಳಿ-ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ-ಕಂಪ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ನಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ರವಿ, ಕೆಟಿಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇವರನ್ನು ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 11.01.2024 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್ 2.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 30.12.2023 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. 10.05.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು 

ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 04 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರೂ 350 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

10.03.2021  ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 22-12-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification AE - 1 20-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification AE - 2 20-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification AEE Division 1 17-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification AEE Division 2 17-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification – EE 17-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Bifurcation of Engineers in PWD to WRD and RDPR Notification – SE 17-10-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Addendum to Ease of doing Business GO dated 119 2020 29-09-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Fund Release to KRDCL towards loan repayment to HUDKO 19-09-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Implementation of Ease of Doing Business by online application without physical touch 11-09-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Upgradation of roads from MDR to SH and VR to MDR 01-09-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Implementation of Ease of Doing Business 08-06-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Core Road Network (Additional) 04-02-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Allocation of Road Safety funds for construction and maintenance of roads 21-05-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Creation of Permanent Road safety Cell 12-10-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Upgrading CE,PRAMC posts to EIC, PRAMC 01-09-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Generating Letter of Intent (LoI) in the e-Procurement System  Reg 01.08.2018 ವೀಕ್ಷಿಸಲು/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Routine Maintenance Management System (RMMS) 02-06-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Karnataka Road Asset Management System (KRAMS) 18-12-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು 'ನಗರ/ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ರಸ್ತೆ' ಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು

13-06-2017

ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Protocol for Identification of black spots & Submission of action plan for rectification thereof on SH, MDR and Other Roads 04-04-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Transfer of One SE, PRAMC post to SHDP 21-09-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Core Road Network (Class-A) 10-07-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Creation fo Supreme Court Committee on Road Safety 02-06-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Creation of Additional posts for PRAMC 23-08-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
Creation of Planning and Road Asset Management Centre (PRAMC) 01-06-2011 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ / ಕೆಳದರ್ಜೆಗಿಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀತಿ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  21-04-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಲು / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-02-2024 01:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver kpwd


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080